Hội nghị thông tin tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2024

Ngày 10/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2024 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của 2 huyện Bác Ái và Ninh Sơn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thông tin, tuyên truyền về biển, đảo hiện nay; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân chủng Hải Quân, Vùng 4 Hải quân năm 2023; nhận định, dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu, giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tố quốc; Luật biển đảo Việt Nam; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó củng cố mối quan hệ máu thịt quân, dân, tăng cường đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân với Nhân dân địa phương; xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng Nhân dân ngày thêm sáng, đẹp.

Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin tuyên truyền biển, đảo năm 2024 tại huyện ủy Bác Ái.

Theo kế hoạch, đợt thông tin, tuyên truyền sẽ diễn ra trong 5 ngày (10 - 14/6) cho các đơn vị: Huyện ủy Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Phước, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm, Công an tỉnh.