Tăng cường ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm

Thời gian gần đây tình hình ngộ độc thực phẩm trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng. Đối với tỉnh ta, hiện nay tình hình nắng nóng kéo dài xảy ra trên địa bàn tỉnh là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong thức ăn, nhất là khi các nguyên liệu, thức ăn không được chế biến, bảo quản đúng cách, đặc biệt dễ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có điều kiện bảo quản thực phẩm như thức ăn đường phố (kinh doanh bánh mì, xôi, bánh chưng, bánh ít, bánh bông lan, bánh kem,...).

Bên cạnh đó nhận thức, sự hiểu biết của người dân trong việc lựa chọn, chế biến thực phẩm còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố chưa cao là nguyên nhân có thể gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 và Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 15/5/2024; ngày 20/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2193/UBND-VXNV yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm, chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp các thông điệp và biện pháp bảo đảm ATTP nhằm thông tin, cảnh báo nguy cơ mất ATTP theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Đoàn Thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm của Sở Y tế kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm
trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.D

Riêng Sở Y tế, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTP tuyến huyện, thành phố; tại các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt điều kiện về vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, thời gian bảo quản đối với thực phẩm đã nấu chín, kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và nhân viên tại các cơ sở thực phẩm; thường xuyên tổ chức các đợt giám sát, đánh giá nguy cơ mất ATTP đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý, kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm cảnh báo, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Cùng với đó, Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh thực hiện các phóng sự, chuyên mục, bản tin về các vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời cảnh báo cho người dân biết cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý về ATTP, đội điều tra ngộ độc thực phẩm tuyến tỉnh, huyện, xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền quản lý theo phân công, phân cấp. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để điều tra, xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm, các cơ sở điều trị chuẩn bị nhân lực, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời thu dung cấp cứu, điều trị khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.