Khuyến khích dùng gốm Chăm làm quà tặng cho đại biểu, khách mời khi đến thăm và làm việc tại tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1527/UBND-VXNV về việc sử dụng sản phẩm gốm Chăm làm quà tặng đối với các đại biểu khi đến thăm, làm việc tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh khuyến khích các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm lựa chọn, sử dụng các mẫu sản phẩm gốm Chăm để làm quà tặng đại biểu, khách mời tham gia các sự kiện quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNSECO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 

Một trong những sản phẩm gốm Chăm được đề xuất làm quà tặng.

Được biết, UBND tỉnh đã đề xuất 6 sản phẩm: Thần may mắn Ganesha; bình gốm đã được họa sĩ trang trí mỹ thuật; tượng Apsara; quần thể tháp Pô Klong Garai với 3 tháp: Tháp chính, tháp cổng, tháp lửa; tháp Pô Klong Garai; bình hai quai, để làm quà tặng cho 3 nhóm khách khi đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận gồm khách là người nước ngoài, cơ quan ngoại giao; khách là các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Qua đó, thể hiện sự trang trọng, quý mến đối với các đại biểu khi đến thăm, làm việc tại tỉnh ta.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu kế hoạch tổ chức cuộc thi các sản phẩm gốm Chăm. Qua đó, tiếp tục lựa chọn những sản phẩm đảm bảo các yếu tố đặc trưng văn hóa, nghệ thuật dân tộc Chăm, có điểm khác biệt với các sản phẩm ngoài thị trường, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm làm quà tặng của tỉnh.