Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết thực hiện ba khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X

Ngày 10/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X gắn với thực hiện ba khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo Hội nghị.

Sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, triển khai quyết liệt các khâu đột phá, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật, an toàn quân đội, cải cách hành chính có chuyển biến rõ rệt, đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, có tính kế thừa cao. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã nỗ lực, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp khoa học, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện ba khâu đột phá. Đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII đã xác định thêm khâu đột phá vào công tác tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng các công trình chiến đấu, tạo chuyển biến trong xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của của địa phương, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững; góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 3 khâu đột phá đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung tổ chức huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh và từng cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc” đối với huấn luyện lực lượng thường trực, “Cơ bản - Thiết thực - Chất lượng” đối với DQTV, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị và cải cách hành chính quân sự; Xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh phát triển toàn diện, có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện ba khâu đột phá quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa; đặc biệt, tăng cường các khâu đột phá trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.