Hội nghị củng cố, tổ chức lại HTX hoạt động kém hiệu quả

Ngày 10/5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị củng cố, tổ chức lại HTX hoạt động kém hiệu quả; tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ hỗ trợ kinh tế tập thể.

Tại Hội nghị, đại diện Liên minh HTX tỉnh báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động của các HTX hoạt động kém hiệu quả và đề xuất giải pháp củng cố, tổ chức lại các HTX hoạt động kém hiệu quả đến năm 2025. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 123 HTX, trong đó có 10 HTX không thuộc ngành nghề nông thôn, 113 HTX thuộc lĩnh vực nông, ngư, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn. Mỗi năm, số HTX thành lập mới trên địa bàn tỉnh đều tăng. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các HTX vẫn chưa đảm bảo đúng bản chất theo Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan. Nhiều HTX thành lập nhưng vẫn chưa nắm bắt được bản chất và mô hình hoạt động của HTX, chưa xác định được phương hướng, mục tiêu cần hoạt động, thiếu vốn sản xuất. Do đó, sau một thời gian thành lập, HTX rơi vào trạng thái hoạt động cầm chừng, tạm ngưng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành HTX; ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh của HTX nông nghiệp; thực hiện Chương trình OCOP, xây dựng HTX kiểu mới; phát huy vai trò của các HTX trong liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Dịp này Hội nghị cũng tuyên truyền một số điểm mới trong Luật HTX sửa đổi năm 2023.