CHI CỤC THUẾ HUYỆN NINH SƠN

Đẩy mạnh công tác quản lý thu thuế trên lĩnh vực ngoài quốc doanh

(NTO) Đến đầu tháng 8-2011, Chi cục thuế huyện Ninh Sơn đã có tổng số thu thuế công thương nghiệp- dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN-DVNQD) được 6.513 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch năm. Trong đó, các nguồn thu chính như thuế môn bài, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tiền thuế để đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.
Trong ảnh: Thi công, sửa chữa tuyến kênh Nam.

Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình lạm phát tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn, tuy nhiên, với những giải pháp cụ thể, sự đồng tình hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế, công tác thu thuế CTN-DVNQD (chiếm tỷ trọng 65% trong tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện) đã đạt được những kết quả khả quan và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công tác quản lý các hộ kinh doanh, toàn huyện có 1.484 hộ, tùy vào thời điểm, đơn vị đã có nhiều biện pháp tổ chức thu thích hợp hơn như chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra sử dụng hóa đơn, nộp tờ khai thuế và đôn đốc thu nộp thuế môn bài từ đầu năm; thuế GTGT-TNCN hàng tháng, nhất là các khoản thuế nợ đọng. Chủ động lập kế hoạch kiểm tra chống sót hộ, đưa các hộ thực tế kinh doanh vào lập bộ quản lý thu thuế. Tập trung xử lý phạt nộp chậm và cương quyết tổ chức cưỡng chế thuế đối với các hộ cố tình chiếm dụng tiền thuế, không chấp hành nghĩa vụ thuế, nợ thuế kéo dài.

Chi cục thuế huyện Ninh Sơn đang trực tiếp quản lý 80 doanh nghiệp, HTX. Đơn vị thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ; đôn đốc doanh nghiệp chấp hành đúng Luật Quản lý Thuế, nên việc kê khai thuế hàng tháng của các doanh nghiệp được thực hiện tốt hơn.

Ông Hoàng Khiệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Ninh Sơn cho biết: “Trong những tháng còn lại của năm 2011, để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực thuế CTN-DVNQD đơn vị sẽ chủ động, thường xuyên phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, các ngành và chính quyền các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, phổ biến để các tổ chức, cá nhân kinh doanh hiểu biết về chính sách thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, trọng tâm là Luật Quản lý Thuế. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đảm bảo thu đúng, thu đủ; triển khai thực hiện tốt quy định giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa” và “một cửa liên thông” về lĩnh vực thuế tại đơn vị.