Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Sơ kết công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ngày 12/4, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 07-CT/TU) trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm chủ trì hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy (MT) trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng, chống, kiểm soát MT, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của MT, nâng cao trách nhiệm trong phát hiện, tố giác tội phạm về MT; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, quản lý người nghiện tại cộng đồng. Lực lượng Công an thành phố phát huy tốt vai trò nòng cốt tích cực phối hợp với các ban, ngành chức năng chủ động tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU; thực hiện đồng bộ các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, thời gian cao điểm; qua đó đã kịp thời phát hiện, khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng về MT, thu giữ, tiêu hủy nhiều loại MT; đồng thời phối hợp tích cực với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các đối tượng tội phạm MT... góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm MT với nhiều hình thức phong phú, sinh động theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao. Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm MT. Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và các phường, xã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát MT; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây mua, bán, vận chuyển MT, chuyển hóa địa bàn phức tạp về MT...