Từ ngày 15/4 đến 1/5 diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chuỗi hoạt động của Ngày sách được tổ chức từ ngày 15/4 đến 1/5, với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Việc triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2024 của đất nước, các ngành, các địa phương nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Học sinh trường TH Lạc Sơn (Cà Ná) đến thư viện đọc sách để nâng cao kiến thức. Ảnh: Văn Nỷ

Ngày sách được tổ chức thông qua các sự kiện, như: Triển lãm sách, các cuộc thi tìm hiểu về sách; giới thiệu sách hay; tổ chức tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng; phát động phong trào đọc sách tại trường học, nhân rộng mô hình tủ sách trường học, xây dựng các loại hình thư viện... Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ, trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, phát động quyên góp sách... Tuyên dương những người có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, người đọc thường xuyên đọc sách tại các thư viện, gia đình đọc sách. Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách; các chương trình và kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sách...