Khai giảng Lớp bồi dưỡng, nhận thức về chuyển đổi số năm 2024

Ngày 27/3, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số (CĐS) khoá I, năm 2024.

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách liên quan đến lĩnh vực CĐS tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung: Tổng quan về chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; quản lý CĐS quốc gia và xây dựng chính quyền điện tử và Chính phủ số; cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh Chính phủ số; kỹ năng quản lý thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý nhà nước; kỹ năng làm việc trong môi trường số. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu thực tế mô hình ứng dụng CĐS trong hoạt động thư viện tại Thư viện tỉnh.

Toàn cảnh buổi Khai giảng Lớp bồi dưỡng, nhận thức về CĐS năm 2024.