Ninh Sơn: 3000 người hưởng ửng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Ngày 24-3, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Ngay sau lễ phát động, có hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tham gia chạy cự ly 1.000 m.

Các cán bộ, chiến sĩ, học sinh ở thị trấn Tân Sơn tham gia chạy Olympic.