Từ 25-8, giảm thuế nhập khẩu điều thô xuống còn 3%

Từ ngày 25-8 trở đi, mức thuế nhập khẩu điều thô vào Việt Nam sẽ là 3% (thay vì 5%-7,5% như trước). Đó là quy định tại Thông tư số 102 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng hạt này (chưa bóc vỏ).

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đưa hạt điều thô ra khỏi nhóm hàng bắt buộc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu và bỏ quy định in trên nhãn mác sản phẩm tên hoặc có nhãn tiếng Việt... như quy định Thông tư 13.

Lý do, điều thô Việt Nam hiện nay chỉ đáp ứng 50% nhu cầu chế biến. Từ nay đến giáp vụ 2012 tại Việt Nam, các hợp đồng kỳ hạn xuất khẩu hạt điều nhân đã được các doanh nghiệp ký kết với nước ngoài, nếu không đủ nguyên liệu chế biến để giao hàng đúng hạn thì các doanh nghiệp trong nước sẽ phải bồi thường hợp đồng cho phía nước ngoài.

Nguồn Báo SGGP