Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023

Ngày 13/1, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức (CC), thăng hạng viên chức (VC) tỉnh tổ chức Khai mạc kỳ thi nâng ngạch CC, thăng hạng VC trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023.

Tham gia kỳ thi năm 2023 có 52 thí sinh (TS), trong đó có 39 TS dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; 4 TS dự thi nâng ngạch từ giảng viên lên giảng viên chính; 1 TS dự thi nâng ngạch từ phóng viên lên phóng viên chính; 5 TS dự thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên và 3 TS dự thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự. Trong 2 ngày, các TS dự thi lần lượt 3 môn gồm: Kiến thức chung; Tiếng Anh và thi viết chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham dự Khai mạc kỳ thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Kỳ thi là hoạt động quan trọng của cơ quan quản lý cán bộ, CC, VC nhằm chuẩn hóa, lựa chọn cán bộ, CC, VC đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào ngạch CC, VC cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Để kỳ thi bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật và đạt kết quả cao nhất, đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát và các bộ phận giúp việc kỳ thi phát huy tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi, không để xảy ra vi phạm quy chế thi. Đối với các TS dự thi cần bình tĩnh, tự tin vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ, năng lực của bản thân, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của kỳ thi, hoàn thành tốt các môn thi để đạt kết quả cao nhất.