Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/1, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, từ năm 2022-2023, Sở tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 28 dự án/2.970 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án từ nguồn vốn Chính phủ gồm: Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Trà Co, Phước Nhơn; Dự án đầu tư xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, Bác Ái và Dự án đầu tư các công trình thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh (Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), với tổng vốn 407 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các dự án chậm tiến độ và tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định Luật Đầu tư.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở KH&ĐT kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm đề xuất Quốc hội cho phép gia hạn triển khai chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong cả năm 2024, giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% đối với tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; hoàn thiện các chính sách quy định về thủ tục cho vay nhà ở đối với người lao động; ban hành cơ chế đấu thầu và cơ chế giá đối với phát triển năng lượng tái tạo…

Thay mặt đoàn, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu cũng như quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết Quốc hội của Sở KH&ĐT. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị sở tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt sâu kỹ nội dung, mục tiêu đề ra của nghị quyết, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, rà soát những chính sách còn vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai tại địa phương để đoàn tổng hợp đề xuất các bộ, ngành trung ương có hướng điều chỉnh phù hợp.