Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội (ASXH), bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em (PN&TE) theo Công văn số 4076/LĐTBXH-BĐG ngày 27/9/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); ngày 25/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4440/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Theo đó, Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2023, với chủ đề: “Đảm bảo ASXH, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho PN&TE gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Trong đó, lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào sáng ngày 17/11 tới.

Để Tháng hành động năm 2023 được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền; truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các trang mạng xã hội (Facebook, Fanpage...) để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho PN&TE gái...

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo ASXH cho người dân nói chung, PN&TE nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho PN&TE gái trong việc thúc đẩy BĐG (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, PN&TE có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác BĐG, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với PN&TE nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2023 nói riêng. Tăng cường các hình thức kiểm tra về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo ASXH...

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động và triển khai các nội dung trong Tháng hành động. Tăng cường phối hợp truyền thông; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2023, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định. Tỉnh đoàn phối hợp huy động lực lượng (50 đoàn viên, thanh niên) tham dự lễ phát động. Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Cử cán bộ, công chức tham gia dự lễ phát động đảm bảo đủ số lượng và gửi danh sách về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp. UBND các huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch này, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động năm 2023. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cử cán bộ, công chức tham gia dự lễ phát động đảm bảo đủ số lượng và gửi danh sách về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp. Riêng UBND huyện Ninh Sơn phối hợp chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động.

Các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về BĐG trong Tháng hành động. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới. Theo dõi kiểm tra hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin trên internet về BĐG. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông; tích cực đăng tin, bài viết về BĐG trước, trong Tháng hành động năm 2023; phát hiện, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt về BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phê phán những hành động bạo hành đối với PN&TE gái, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo ASXH, tăng quyền năng cho PN&TE gái, cũng như kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các vụ bạo lực, xâm hại đối với PN&TE, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với PN&TE.