Tăng thời hạn Giấy phép du lịch Việt Nam cho khách nước ngoài

Theo Thông tư 44/2011/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 14/8/2011, Giấy phép thăm quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh có thời hạn phù hợp với thời gian quá cảnh và chương trình tham quan, du lịch Việt Nam nhưng không quá 15 ngày.

Như vậy, so với quy định hiện nay tại Quyết định số 1279/2002/QĐ-BCA thì thời hạn của Giấy phép này được tăng thêm 10 ngày, từ 5 ngày lên 15 ngày.

Người được cấp Giấy phép tham quan, du lịch phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Khách quá cảnh được cấp Giấy phép có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam đồng thời thực hiện đúng chương trình du lịch mà doanh nghiệp đã đăng ký với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và theo hướng dẫn của doanh nghiệp, không được kết hợp giải quyết mục đích khác.

Thông tư 44/2011/TT-BCA hướng dẫn thủ tục giải quyết đối với người nước ngoài quá cảnh Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu cảng biển quốc tế để thăm quan, du lịch với thời gian không quá 15 ngày.

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm thủ tục cấp giấy phép thăm quan, du lịch Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trường hợp không giải quyết cũng sẽ nêu rõ lý do.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2011, lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt gần 3 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ 2010 và cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

Kết quả này là tín hiệu khả quan để cả năm nay lượng khách quốc tế có thể vượt qua mốc 5,5 triệu lượt người- kỷ lục trong các năm; nếu nỗ lực có thể vượt qua mốc 6 triệu lượt người.

Theo www.chinhphu.vn