Tin tổng hợp

* Ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cho biết: Tổng sản phẩm trong Tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2022 (quý I tăng 8,47%, quý II tăng 7,28%; quý III tăng 10,15%), mức tăng trưởng xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố và xếp 3/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Trong đó: Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 4,30% đóng góp 1,30 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) tăng 14,67% đóng góp 4,77 điểm phần trăm; khu vực III (dịch vụ) tăng 7,91%, đóng góp 2,55 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 1,05%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm.

Thủy sản đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm trong Tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Qua xem xét tốc độ tăng GRDP 9 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng GRDP tỉnh có sự tăng trưởng khá ổn định (cao hơn mức bình quân chung cả nước), từ mức sơ bộ tăng 7,85% của 6 tháng đầu năm đã tăng lên 8,67% của 9 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong quý III/2023, hoạt động công nghiệp có các dự án năng lượng chuyển tiếp phát huy năng lực mới, cùng với khai thác muối biển và hoạt động xây dựng tăng góp phần đưa khu vực II Công nghiệp, xây dựng đạt mức tăng cao 22,28%.

* Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2023 ổn định và an toàn. Huy động vốn và dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng so với cuối năm 2022. Các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được ngành ngân hàng tỉnh quan tâm thực hiện. Tỷ lệ nợ xấu vẫn trong tầm kiểm soát.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Viettin chi nhánh Ninh Thuận.Ảnh: Văn Nỷ

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, ước đến cuối tháng 9/2023, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 21.830 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm 2022; đạt 95,7% kế hoạch năm 2023. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 40.830 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2022; đạt 99,1% kế hoạch năm 2023. Dư nợ xấu trên địa bàn là 232 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,57% so với tổng dư nợ, tăng 0,08% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2022. Kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm 30/8/2023 là 9.508 tỷ đồng.