Thư viện tỉnh: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Ngày 2/10, Thư viện tỉnh tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và hội nghị tập huấn “Triển khai áp dụng mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời”.

Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, trong khuôn khổ tuần lễ, Thư viện tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Truyền thông, trưng bày, giới thiệu, phục vụ tài nguyên thông tin tại chỗ và trên nền tảng trực tuyến; xây dựng hình ảnh tuyên truyền và giới thiệu những tấm gương tự học, học tập suốt đời; giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng sử dụng thư viện; tổ chức cuộc thi viết bài tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Sách: Đổi mới, nhận thức trong kỷ nguyên số”, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến với chủ đề “Trải nghiệm cùng sách”…Tuần lễ kéo dài đến ngày 13/10.

 Các đại biểu tham gia khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Đối với hội nghị tập huấn, trong 2 ngày 2 và 3/10, Thư viện tỉnh đã tổ chức quán triệt cho 110 cán bộ phụ trách thư viện các trường TH, THCS và thư viện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh các nội dung liên quan đến: Một số văn bản pháp luật về Thư viện và xuất bản; chuyển đổi số lĩnh vực thư viện; vấn đề bản quyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập suốt đời. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thư viện trong phục vụ học sinh, bạn đọc trên địa bàn tỉnh.