Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

Ngày 27/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

20 năm qua, Hội CCB tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, từ 4.239 hội viên (năm 2002), đến nay toàn hội phát triển hơn 6.700 hội viên. Thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội giảm 1.031 hội viên nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng; xóa được 1.007 căn nhà tạm với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình, tổ chức phát động các phong trào, các cuộc vận động, như: “Dân vận khéo”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…qua đó nhiều hội viên CCB tích cực tham gia góp tiền, hiến hơn 27.000 m2 đất làm công trình phục vụ dân sinh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội CCB trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị; Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, hội viên đối với vị trí, vai trò của Hội CCB và công tác CCB trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục khai thác tối đa mọi nguồn lực; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong CCB có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống và truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đưa về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh…