Tập huấn hỗ trợ phát triển bền vững và thân thiện môi trường

Ngày 20/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lớp đào tạo các công cụ cải tiến chất lượng, công cụ năng suất hỗ trợ phát triển bền vững và thân thiện môi trường (năng suất xanh) cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu các nội dung như: hiện trạng năng suất chất lượng tại Việt Nam; Khái niệm về năng suất xanh; Các nguyên tắc áp dụng năng suất xanh; Giới thiệu Kaizen – các dạng lãng phí đang tồn tại trong doanh nghiệp; Giới thiệu 5s – các bước thực hành áp dụng.

Các học viên tham dự lớp tập huấn hỗ trợ phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Thông qua buổi tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức, có khả năng áp dụng các giải pháp triển khai năng suất xanh, nhận diện các lãng phí. Từ đó, giúp giảm sự lãng phí trong quy trình hoạt động của doanh nghiệp, tạo không gian thoải mái, thân thiện với môi trường. Đồng thời, nâng cao hiệu suất làm việc và năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.