Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 12/9/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 3801/UBND-TCD về việc triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 766/CĐ-TTg đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức,... thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công văn số 1201/VPCP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật và các văn bản, kế hoạch, chỉ thị của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, nhất là chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình tín dụng, chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội với thủ tục đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân cư ở nông thôn, hỗ trợ tích cực công tác xóa đói, giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử, không để các đối tượng móc nối hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản “ảo” để hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh,... quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh ứng dụng dữ liệu dân cư đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM “rác”, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”. Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của “tín dụng đen” và kết quả đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân; kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện các hoạt động “tín dụng đen”, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động nắm chắc tình hình hoạt động “tín dụng đen” liên quan đến công nhân, người lao động (CN, NLĐ), thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” để CN, NLĐ nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ CN, NLĐ tiếp cận các nguồn vốn an toàn, ưu đãi. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; ngăn ngừa, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng các hoạt động “tín dụng đen” có liên quan đến CN, NLĐ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi liên quan đến “tín dụng đen” để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; lồng ghép với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để xử lý triệt để tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung trên; chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất các nội dung công việc có liên quan để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định.