Phước Diêm tổ chức Lễ hội Ngũ Nương Thánh Miếu năm 2023

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5/9, Ban tổ chức Lễ hội Miếu Bà, xã Phước Diêm (Thuận Nam) tổ chức Lễ hội Ngũ Nương Thánh Miếu và biểu diễn nghệ thuật tuồng cổ đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Đây là hoạt động văn hóa của ngư dân vùng biển ở 2 xã Phước Diêm và Cà Ná nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng để ngư dân khai thác hải sản được mùa bội thu. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, làm giàu từ biển, đồng thời góp phần tạo không gian vui chơi, giải trí lành mạnh, khích lệ tinh thần, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân hăng say lao động, bám biển bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Các nghệ sĩ biểu diễn tuồng cổ tại Miếu Bà ở thôn Lạc Tân 3, Phước Diêm.