Bác Ái tổ chức hội thi “Văn nghệ dân gian” năm 2023

Ngày 30/8, huyện Bác Ái tổ chức hội thi “Văn nghệ dân gian” năm 2023. Hội thi có sự tham gia của 9 đoàn với gần 300 diễn viên, nghệ nhân ở các xã tham gia ở 4 thể loại: hát, múa, nhạc cụ và trang phục truyền thống.

Các thể loại thi được đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung, nhạc cụ, trang phục đến phong cách biểu diễn, qua đó thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu dân tộc; tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Raglai... Thông qua hội thi nhằm khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ trong quần chúng nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy, kế thừa những tinh hoa văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú, quý báu của các dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là cơ hội để các đoàn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những giá trị văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, trang phục của dân tộc mình. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn xã Phước Hòa.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn.