Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tham gia lớp bồi dưỡng có 69 học viên (HV) là cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian từ ngày 14 đến 25/8, các HV được học tập, bồi dưỡng các chuyên đề: Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quản trị quốc gia và quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; các chuyên đề về tình hình thực tế tại địa phương... Kết thúc khóa học, 100% HV được cấp chứng nhận tốt nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao giấy Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các HV đã hoàn thành khóa học. Trên cơ sở những kiến thức mới được cập nhật, đồng chí đề nghị các HV tham gia lớp bồi dưỡng tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý, toàn diện cả đức và tài để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động, tích cực vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, luôn có sự đổi mới về tư duy phù hợp với sư vận động và phát triển của xã hội, truyền được cảm hứng sáng tạo, đổi mới, khát vọng phát triển, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra...