Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 1/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, cụ thể, sâu sát, tạo nên bước chuyển mới trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thắt chặt hơn sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội với nhân dân, tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất toàn dân tộc. Tham gia ngày hội, nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng khu dân dân cư văn hóa, đoàn kết và thảo luận thống nhất giải pháp, cùng chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của khu dân cư. Từ đó đã góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa trong tỉnh ngày càng tăng lên. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 95,87% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có 392 thôn, khu phố văn hóa; 31/42 xã nông thôn mới (NTM), 8 xã NTM nâng cao, 38 thôn NTM, 2 thôn NTM kiểu mẫu và 12/18 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diễm My

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ các cấp trong tỉnh. Để việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức ngày hội; bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức ngày hội phù hợp với thực tiễn sinh động tại cơ sở nhằm hướng đến mục tiêu đưa “ý Đảng” vào “lòng dân” một cách hiệu quả nhất, song song với mục tiêu phục vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, tạo thành phong trào quần chúng thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đột phá, sáng tạo trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; kịp thời biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong tổ chức ngày hội tạo được sự lan tỏa tích cực một cách thiết thực, sinh động hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: D.My

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.