Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 1/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 86.820 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên. Đến nay, đã có 28.797 tàu cá chiều dài từ 15 m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 97,65% (tại địa bàn tỉnh ta, hiện có 2.275 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên, trong đó có 827 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đang hoạt động; đã lắp đặt VMS, đạt 99,7%); các phương tiện chấp hành nghiêm túc các quy định khi hoạt động trên biển. Hệ thống giám sát tàu cá đã được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, chia sẻ, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan; tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển. Công tác chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; các lô hàng thủy sản khai thác được xác nhận cam kết đều được thông quan, chưa có lô hàng nào có vướng mắc hoặc trả về do nguyên nhân xác nhận cam kết IUU. Nhìn chung tình hình chống khai thác IUU sau 5 năm bị cảnh báo “Thẻ vàng” đã có những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta.

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra. Từ đầu năm 2023 đến nay tiếp tục xảy ra 14 tàu/84 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Riêng đối với Ninh Thuận, đến nay chưa có tàu cá vi phạm khai thác IUU

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chống khai thác IUU, chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 (vào tháng 10/2023) đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, đề nghị các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm như: Thực hiện các biện pháp kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tập trung cao điểm tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển; đặc biệt tại vùng biển giáp ranh, chồng lấn, chưa phân định giữa Việt Nam và các nước có biển liên quan. Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng tuyến biển phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chặt chẽ trong việc ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.