Tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại tỉnh Ninh Thuận (thông qua Công văn số 3662/VPCP-KGVX ngày 23/5/2023 của Văn phòng Chính phủ); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bắn pháo hoa tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023. Địa điểm bắn đường nội bộ phía Đông Tượng đài 16 tháng 4 (phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Khu vực tượng đài 16 tháng 4, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Thời gian bắn: 15 phút từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phút ngày 15/6/2023 (thứ Năm). Thông qua kế hoạch bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân tỉnh nhà, du khách trong nước, quốc tế tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023, tạo sức lan toả mạnh mẽ để quảng bá du lịch của tỉnh; góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thông qua đó quảng bá “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt” đến với bạn bè, du khách.