Thông báo tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023

Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023 thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được phê duyệt, triển khai theo Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 1350/KH-UBND ngày 08/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Hội chợ có quy mô dự kiến 300 gian hàng, diễn ra từ ngày 13/6/2023 đến ngày 19/6/2023 tại khu vực Quảng trường - Tượng đài 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận gắn với chuỗi các hoạt động của sự kiện Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của Người Chăm vào danh sách di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023. Việc tham gia Hội chợ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và tìm kiếm thị trường, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp, địa phương; đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và cả nước.

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng giao lưu, hợp tác, liên kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng và khu vực nói chung; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia, tham quan mua sắm và tìm kiếm các đối tác hợp tác tại Hội chợ.

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Ông: Nguyễn Việt Triều, PTP. Phòng Xúc tiến thương mại; điện thoại: 02593 828500 – 0977 588212).