Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải

Ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải về tình hình quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh và kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, chủ động, linh hoạt, bám sát các nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các ngành kinh tế đạt 13,1%/năm (chỉ tiêu 12-13%); tổng giá trị sản xuất đạt 78,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng định hướng. Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng. Riêng trong năm 2022, địa phương đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14%, tăng 2% so với năm 2021; 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Uyên Thu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hải và những kết quả khá toàn diện trong thực hiện mục tiêu phát triển của địa phương thời gian qua. Đồng chí chỉ rõ một số hạn chế, vấn đề quan tâm, yêu cầu địa phương lưu ý, đề ra giải pháp khắc phục. Trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu địa phương tập trung thực hiện: Trước mắt, tiếp tục rà soát, đánh giá, nhận diện rõ, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, các tiềm năng, lợi thế, các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, động lực, đột phá, cơ hội, khó khăn, thách thức, nhất là các chủ trương của tỉnh liên quan trực tiếp đến sự phát triển của địa phương về: Phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; chuyển đổi số; đầu tư kết cấu hạ tầng... Từ đó, đẩy mạnh công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để xây dựng kịch bản, giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời thích ứng với những khó khăn, thách thức..; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững. Tập trung tháo gỡ và khắc phục các hạn chế, điểm nghẽn liên quan đến nguồn nhân lực, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Tập trung công tác giảm nghèo gắn với các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh cần quan tâm hỗ trợ giúp địa phương tháo gỡ điểm nghẽn về lập và triển khai quy hoạch; cân đối, hỗ trợ nguồn lực để hỗ trợ địa phương thực hiện hạ tầng phục vụ cho các dự án trọng điểm... tạo động lực cho địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển.