Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra mô hình du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình

Ngày 19/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tiến độ triển khai mô hình du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình (Bác Ái). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Xã Phước Bình có 15 hộ dân đăng ký thực hiện mô hình DLCĐ. Huyện Bác Ái đã phối hợp với Hội DLCĐ Việt Nam tư vấn, hướng dẫn lựa chọn 10 hộ thực hiện mô hình nhà sàn kiểu mẫu của cộng đồng Raglai tại thôn Hành Rạc 2. Kinh phí thực hiện nhà sàn từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 14 ngày 15/2/2019 là 35 triệu đồng/hộ, kinh phí đối ứng của bà con và nguồn vận động từ các doanh nghiệp. Tính đến ngày 10/5/2023 đã triển khai được 9/10 nhà kiểu mẫu, trong đó 2 căn đã hoàn thiện 100% đi vào khai thác vận hành, 1 căn hoàn thiện được 90%, 3 căn hoàn thiện phần khung; 3 căn đã đúc xong phần móng chờ nhập vật liệu để dựng sàn.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai
mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình (Bác Ái).

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá DLCĐ tại xã Phước Bình. Đồng thời tích cực hỗ trợ UBND huyện Bác Ái đẩy mạnh công tác quảng bá sự kiện Ngày hội Văn hóa Raglai trong dịp Lễ hội Nho- Vang Ninh Thuận năm 2023; UBND huyện Bác Ái chỉ đạo UBND xã Phước Bình vận động người dân tích cực tham gia phát triển DLCĐ, đảm bảo công tác cảnh quan môi trường ở làng DLCĐ; phối hợp Hội DLCĐ Việt Nam tư vấn, hướng dẫn người dân hoàn thiện các mô hình nhà sàn của cộng đồng Raglai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các thành viên Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí, trang thiết bị, góp phần hoàn thiện mô hình nhà sàn của đồng bào dân tộc Raglai sớm đưa vào phục vụ du khách trong dịp Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.