Quán triệt, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 74 điểm cầu trong tỉnh với hơn 2.000 cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) tham gia. Dự hội nghị ở điểm Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giới thiệu quá trình biên soạn, xuất bản và nội dung cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN-TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, nội dung tác phẩm bao gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong cuốn sách 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN-TC ở Việt Nam, đã làm rõ một số vấn đề có tính lý luận và tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh PCTN-TC ở nước ta trong 10 năm qua; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Phần thứ hai là các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB,ĐV, từ đó đi đến nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba là “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” bao gồm các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN-TC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.My

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc quán triệt, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN-TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm cho CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, nắm vững bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác PCTN-TC thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN-TC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTN-TC, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Do đó, đồng chí đề nghị các Đảng-đoàn, Ban cán sự Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư theo Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN-TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, phương tiện cổ động trực quan, trong sinh hoạt chi bộ... tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; củng cố niềm tin của CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTN-TC, vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh, PCTN-TC ở nước ta; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

* Cùng ngày, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị của Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh kết nối trực tuyến hội nghị của Tỉnh ủy. Ảnh: X.Bính