UBND tỉnh họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023

Ngày 18/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho-Vang Ninh Thuận năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, đến nay, các kế hoạch, quyết định, chương trình đã được các đơn vị tham mưu UBND tỉnh, Ban tổ chức lễ hội ban hành, phân công thực hiện đồng loạt, đảm bảo các tiến độ được giao. Trong đó, UBND tỉnh đã tổ chức thành công họp báo về Lễ hội Nho-Vang Ninh Thuận năm 2023; công bố về thời gian và các nội dung lễ hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc lễ hội với các chương trình đặc sắc, hấp dẫn. Công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh. UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai các hoạt động riêng hưởng ứng lễ hội. Lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ của Ban tổ chức, các đơn vị liên quan. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về lễ hội; hoàn chỉnh các kịch bản, thiết kế cũng như rà soát lại các nội dung liên quan đến khai mạc, bế mạc lễ hội; huy động lực lượng diễn viên quần chúng tham gia; làm việc với UNESCO thống nhất nghi thức trao tặng Bằng công nhận; triển khai sớm kế hoạch mời, tiếp đón đại biểu tham dự. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các sự kiện, các điểm đến du lịch tiêu biểu. Sở Công thương đẩy nhanh tiến độ triển khai hội chợ khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận đảm bảo chất lượng. Các huyện, thành phố quan tâm công tác giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...