Tỉnh Đoàn tiếp nhận hiện vật trưng bày “Không gian truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận”

Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn Ninh Thuận tổ chức chương trình tiếp nhận hiện vật trưng bày “Không gian truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận”. Đến dự có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại chương trình, các hiện vật là các hình ảnh, phim tư liệu, sách báo, kỷ yếu, các huy hiệu… về quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã được Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn Ninh Thuận tặng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp nhận và trưng bày tại phòng truyền thống. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, phát huy giá trị lưu giữ tư liệu, hình ảnh các hoạt động Đoàn, tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ; vai trò, sự cống hiến của Tuổi trẻ Ninh Thuận trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo không gian tìm hiểu, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh. Là dịp để thế hệ cán bộ Đoàn tiếp lửa truyền thống, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các thành viên CLB Cựu cán bộ Đoàn Ninh Thuận trao hiện vật cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Nhân dịp này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trao tặng cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 200 ảnh Bác Hồ để gửi đến Nhân dân và thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).