Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Tạo chuyển biến mới trong học tập và làm theo Bác

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, sau gần 3 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ khối) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Lưu Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy khối, cho biết: Đảng bộ khối hiện có 89 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với tổng số 3.687 đảng viên (ĐV) và gần 7.500 cán bộ (CB), công chức, viên chức, người lao động; là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ CB, ĐV, công chức, viên chức có trình độ chính trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao của tỉnh; trong đó, nhiều CB, ĐV đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan đảng, chính quyền, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và doanh nghiệp (DN) trong tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Tuy nhiên, do số lượng ĐV khá đông, nhiều đầu mối TCCSĐ, ĐV hoạt động trên phạm vi rộng với nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Trong đó có nhiều lĩnh vực phải thường xuyên quan hệ trực tiếp với người dân và DN, dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai, quản lý vốn, cấp phép đầu tư, kinh doanh, quản lý tài sản Nhà nước, mua sắm tài sản... Do đó nếu không làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân thì rất dễ xảy ra vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ khối xác định phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thực sự có hiệu quả mới tạo được sức lan tỏa.

Cán bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận kiểm tra an toàn kỹ thuật thiết bị điện trước khi đưa vào vận hành.

Theo đó, ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 75-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các hướng dẫn, Đảng ủy khối đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy khối chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; các chuyên đề hằng năm. Để công tác triển khai học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Đảng ủy khối đã tổ chức triển khai học tập bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các chi, đảng bộ với 1.236 CB chủ chốt và 9.992 lượt ĐV tham gia; chỉ đạo 100% TCCSĐ đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và trong xã hội”; gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bám sát kết hoạch của Đảng ủy khối, nhiều TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong sinh hoạt định kỳ; mỗi quý chọn 1-2 nội dung sát với chuyên đề toàn khóa và hằng năm để sinh hoạt gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cần giải quyết của cơ quan, đơn vị, DN. Kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, DN được giữ vững. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh triển khai rộng khắp góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, DN văn hóa và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện. Từ đó góp phần đưa Đảng bộ khối hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, trong 2 năm (2021-2022), Đảng bộ khối kết nạp được 306 ĐV mới (vượt từ 1-2% chỉ tiêu từng năm); 95% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% ĐV xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 18% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những chuyển biến đáng kể trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ khối ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Riêng trong 3 năm (2021-2023) đã có 105 tập thể và 268 cá nhân được cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Nhiều đơn vị có cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước với mô hình “Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến, cải tiến trong tất cả các mặt hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ” và mô hình “3 không” (không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần); Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường với mô hình “Tổ cộng đồng tự quản về giám sát hoạt động xả thải vào môi trường tại các khu vực sản xuất tập trung có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao”; Đảng bộ Cục Thuế tỉnh với mô hình “Tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn và các giải pháp thu ngân sách nhà nước ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19”; Đoàn Thanh niên khối với hình mô hình “Đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học” và “Mái ấm tình thương”...

Đồng chí Lưu Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy khối, cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, DN, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị, DN vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống.