Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI Thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Ngày 9/5, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: U.T

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính báo cáo tóm tắt 13 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Nỷ

Trên cơ sở báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua 13 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch đầu tư công; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; mức thu và hỗ trợ học phí; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh; chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua 4 nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự, về miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: U.Thu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần giúp kỳ họp hoàn thành chương trình, nội dung, mục tiêu đề ra. Đồng chí nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này rất quan trọng; trong đó đặc biệt có Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cụ thể hóa các định hướng chiến lược quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra đây còn là cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống. Sau kỳ họp đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh; tranh thủ hỗ trợ nguồn lực từ trung ương để đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

----------------

Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

4. Nghị quyết Quy định mức thu và hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ 1 tháng học bổng đối với học sinh lớp 12 các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Nghị quyết Quy định mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục lựa chọn Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.

8. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận.

9. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận.

10. Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2023 vốn ngân sách địa phương bố trí bù hụt thu năm 2022, thanh toán công trình hoàn thành khi có quyết toán và các nhiệm vụ khác.

11. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các chương trình mục tiêu quốc gia.

12. Nghị quyết phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ.

13. Nghị quyết bãi bỏ một phần các nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh.

14. Nghị quyết miễn nhiệm Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

15. Nghị quyết miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

16. Nghị quyết bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

17. Nghị quyết bầu bổ sung Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.