Ninh Phước: Triển khai xây dựng các điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào TDBVANTQ.

Huyện Ninh Phước đề ra mục tiêu mỗi năm lựa chọn ít nhất 1 xã, thị trấn và 1 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để xây dựng điển hình về Phong trào TDBVANTQ. Để đạt mục tiêu, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào TDBVANTQ…

Ninh Phước triển khai xây dựng xã, phường, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào TDBVANTQ

Việc triển khai xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào TDBVANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.