Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Ngày 26/3, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh phối hợp với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ Ngân hàng BIDV - chi nhánh Ninh Thuận thuộc Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về Đảng bộ Ngân hàng BIDV trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quyết định số 1298-QĐ/TU ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 217-QĐ/ĐU ngày 23/3/2023 của Đảng ủy Ngân hàng BIDV Việt Nam. Sau khi chuyển giao, Đảng bộ cơ sở Ngân hàng BIDV - chi nhánh Ninh Thuận có 57 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ninh Thuận chứng kiến ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Ảnh: T.Mạnh

Dịp này, Đoàn Khối CQ-DN tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Việt Nam tổ chức bàn giao và tiếp nhận 24 đoàn viên Chi đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV - chi nhánh Ninh Thuận về trực thuộc Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Việt Nam.