Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể liên quan đất đai

Ngày 14/3, tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận các ý kiến đóng góp chi tiết, sát thực tiễn, phong phú, làm cơ sở để Chính phủ nghiêm túc tiếp thu, đưa vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trước khi trình Quốc hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thông tin những nội dung lớn trong dự thảo Luật Đất đai mà Chính phủ quan tâm trong lần sửa đổi này. Theo đó, trong công tác quy hoạch có sự kế thừa, quy hoạch sử dụng đất phù hợp quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch vùng, địa phương… nhằm hạn chế vướng mắc, bất cập phát sinh khi thực hiện Luật Đất đai trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. (ẢNH: THANH TÂM)

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn chuyển dịch đất đai, từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và đất ở đô thị trong quá trình phát triển; quá trình tập trung đất đai phục vụ sản xuất lớn. Ngoài chính sách chung, hạn mức đất đai cần hài hòa với tổng thể cũng cần xét đến yếu tố đặc thù của vùng, miền, nhất là các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, trọng điểm sản xuất nông nghiệp của đất nước.

Vấn đề quản lý nhà nước về đất đai và sở hữu toàn dân về đất đai, Chính phủ tiếp thu, kế thừa, cụ thể hơn nữa trong dự thảo luật theo hướng chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể liên quan đất đai để tạo sự đồng thuận trong dân, người dân cùng tham gia, thụ hưởng những giá trị mà đất đai mang lại…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…; đồng thời, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi cụ thể trong dự thảo Luật Đất đai lần này.

Vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, các dự án phát triển kinh tế, các đại biểu góp ý cần lượng hóa các quy định trong dự thảo luật; thủ tục hành chính đất đai gắn chuyển đổi số; quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển… cần có quy định sát thực tiễn để dễ thực hiện.

Theo nhandan.vn