Tỉnh ủy: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 23/2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các bộ, vụ, cục thuộc các cơ quan trung ương và Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, trong 10 năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung chương trình, kế hoạch, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN), nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được triển khai nghiêm túc; lãnh đạo đấu trang phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được khẳng định. Nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ (KVPT) của tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT trong tỉnh được nâng lên và có nhiều mặt tiến bộ. Hiệu lực quản lý nhà nước về QPAN được tăng cường; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với đảm bảo QPAN được quán triệt nghiêm túc và thực hiện hiệu quả; chính sách dân tộc, tôn giáo được tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: D.My

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Ninh Thuận trong 10 năm qua. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hiện nay, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tỉnh ủy tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với đảm bảo QPAN. Trong đó chú trọng công tác dự báo tình hình, nhận diện rõ các mối quan ngại, nắm bắt diễn biến của các thế lực thù địch và chủ động phương án đối phó khi có tình huống xảy ra; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của trung ương (khóa XIII) về chiến lược phát triển KT-XH của đất nước và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh. Quan tâm xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng tiềm lực KVPT tỉnh vững chắc, không ngừng củng cố thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Ninh Thuận đã tập trung khối đoàn kết, thống nhất toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: D.My

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo toàn Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo QPAN vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng KVPT. Quan tâm xây dựng, phát triển toàn diện con người Ninh Thuận; gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống, các nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững; tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường mở rộng dân chủ trực tiếp, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng; kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: V.N

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

* Tiếp đó, các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng và động viên Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hoà ở phường Đạo Long (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) có nhiều tác phẩm văn chương đoạt giải cao và vừa nhận được giải thưởng nhà văn nữ ấn tượng năm 2022, đồng thời mong muốn Nhà văn Kim Hoà tiếp tục sáng tác những tác phẩm đặc sắc để tạo sự lan toả những điều tốt đẹp, tích cực trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hoà. Ảnh: Văn Nỷ

*  Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Nhà máy Điện gió, Điện mặt trời Trung Nam ở xã Bắc Phong (Thuận Bắc). Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Vũ Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
thăm Nhà máy Điện gió, Điện mặt trời Trung Nam ở xã Bắc Phong (Thuận Bắc). Ảnh: V.Nỷ

Sau khi nghe lãnh đạo Trungnam Group báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ phấn khởi trước thành tựu của Trungnam Group trong triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, hướng tới một nền kinh tế xanh. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Trungnam Group tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; xác định tầm nhìn, chiến lược đầu tư, dự báo nhu cầu sử dụng điện, hướng đến xuất khẩu điện trong tương lai. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Ninh Thuận nói riêng và đất nước nói chung. Đối với một số kiến nghị của Trungnam Group về cơ chế, chính sách để giải tỏa công suất các Nhà máy Điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, đồng chí ghi nhận và sẽ kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.