Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đem lại bình yên cho khu vực biên giới biển (KVBGB) của tỉnh.

Đại tá Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) của BĐBP được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu quả tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã chủ động xây dựng kế hoạch TTBĐ sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biên giới, biển, đảo. Các đơn vị BĐBP tỉnh còn là chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển lao động, sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển, nhất là trong mùa mưa bão, khi gặp thiên tai, sự cố trên biển.

Điển hình như BĐBP tỉnh chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt là phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật liên quan đến quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong năm 2022, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho 58.036 lao động trên biển và vận động 257 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; duy trì 170 tổ đoàn kết/1.018 tàu hoạt động trên biển, 57 tổ tự quản an ninh trật tự ở KVBGB/329 thành viên, 29 tổ tàu thuyền an toàn/182 phương tiện/1.274 thuyền viên và 1 bến tự quản/10 thành viên. Đồng thời phối hợp tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, 18 buổi tuyên truyền tập trung và phát 1.500 tờ rơi cho ngư dân tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Diêm tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho ngư dân.

Trung úy Bùi Quế Cương, Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phước Dinh (Thuận Nam), cho biết: Tại đơn vị, Đội Vận động quần chúng được giao nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân, nhất là ngư dân trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo, nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Biên phòng Việt Nam, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông; tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp và các quy định, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là TTBĐ kết hợp với tuyên truyền cho bà con ngư dân thực hiện về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; tuyên truyền không đánh bắt thủy hải sản trên vùng của các nước trong khu vực... thông qua các hình thức phù hợp như tuyên truyền miệng, loa phóng thanh, ấn phẩm, tờ rơi, biểu bản đồ, tờ gấp...

Tham gia đợt sinh hoạt TTBĐ hồi cuối tháng 1 vừa qua do Đồn Biên phòng Phước Dinh phối hợp với Huyện đoàn Thuận Nam tổ chức, anh Phan Xuân Phụng, ngư dân ở thôn Sơn Hải 1, cho biết: Nhờ sự tuyên truyền của cán bộ Đồn Biên phòng Phước Dinh mà ngư dân chúng tôi không chỉ hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mà còn nắm chắc hơn các quy định pháp lý trong đánh bắt hải sản để tránh vi phạm và duy trì nghề biển một cách hiệu quả, bền vững. Đồng thời, khi được BĐBP trang bị các kiến thức cần thiết về pháp luật và cách ứng xử khi gặp tàu thuyền nước ngoài trên vùng biên giới biển, chúng tôi cũng yên tâm vươn khơi, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ta.

Với những cách làm phù hợp trên cơ sở tinh thần trách nhiệm cao, công tác TTBĐ của các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; đồng thời, đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch lợi dụng những vấn đề phức tạp trên biển để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Đại tá Vũ Đình Nhất, cho biết thêm: Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác TTBĐ nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên KVBGB. Trong đó, chú trọng tuyên truyền “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, quan điểm của Đảng và Nhà nước về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là những quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Biển Đông để chia rẽ quan hệ đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài; pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh. Triển khai đa dạng các hình thức TTBĐ phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, gắn với triển khai chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát người, các loại phương tiện hoạt động trên biển; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên KVBGB của tỉnh.