Cuốn sách của Tổng Bí thư - Tiền đề cho luật pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Khi đọc cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Cường, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đây là cuốn sách hay, có ý nghĩa sâu sắc.

Nhiều bài viết tổng quan mang phong cách báo chí rất sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận và truyền tải một thông điệp quan trọng. Đặc biệt, cuốn sách là tiền đề cho luật pháp, cho các công cụ, thiết chế phòng, chống tham nhũng được tốt hơn.

Cuốn sách đã thể hiện tư tưởng, quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong khoảng thời gian dài với nhiều cương vị công tác.

Cuốn sách cung cấp nhiều tài liệu, tư liệu, hình ảnh có giá trị, không chỉ về hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 10 năm qua mà còn có những hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư từ thời sinh viên, như bức ảnh năm 1965 được đưa vào bài viết "Tình đồng chí" và thể hiện rõ tình cảm bạn bè, đồng chí anh em của Tổng Bí thư luôn trước sau son sắt.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Có những bài viết cách đây tròn nửa thế kỷ khi Tổng Bí thư (29 tuổi) là biên tập viên của Tạp chí Cộng Sản như bài "Bệnh sợ trách nhiệm" đăng trên Tạp chí Cộng Sản năm 1973 hay bài "Móc ngoặc", "Làm xiếc", "Của công, của riêng"... Người cán bộ trẻ lúc này đã thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ và tỏ rõ thái độ lên án, phê phán những thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên.

Theo Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Cường, cuốn sách được thể hiện rất logic, chặt chẽ, nêu quan điểm của Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh và ngược lại, xây dựng, chính đốn Đảng là để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, nếu như phần thứ nhất là đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì phần hai của cuốn sách là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có thể nói đã có nhiều cuốn sách của Tổng Bí thư về xây dựng Đảng hay phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng điều khác biệt và cũng là đặc biệt ở cuốn sách này là đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Còn ở phần thứ ba, cuốn sách là ý kiến đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trong việc đấu trang phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư là rất đúng đắn nhưng vai trò của nhân dân cũng vô cùng quan trọng.

Đồng quan điểm này, ông Bùi Công Biên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, cuốn sách cũng trả lời rõ ràng rằng chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải làm lớp lang, bài bản để đưa cuộc đấu tranh này đi vào chiều sâu, có bước phát triển mới về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

Những năm qua, từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, đến những đảng viên đều bị xử lý nghiêm minh và công khai trước pháp luật, trước nhân dân khi có sai phạm. Rõ ràng, công cuộc phòng, chống tham nhũng làm cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày một nâng lên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo rất quyết liệt, kiên quyết, thực hiện một cách nghiêm túc từ lời nói đi đôi với việc làm, ông Bùi Công Biên chia sẻ.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuốn sách vô cùng có giá trị, đúc kết lại những bài phát biểu, bài nói chuyện, kể cả những chỉ đạo của Tổng Bí thư, tập hợp lại. Cuốn sách rất cần thiết đối với từng đảng viên. Bởi nó thể hiện được rõ được ý chí, nguyện vọng, đường lối mà Đảng ta đã, đang và sẽ triển khai.

Trong cuốn sách này, ở phần 3 đăng một số bài của một số nhà khoa học, đông đảo các học giả và quần chúng nhân dân, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, mong muốn Đảng ta làm mạnh hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, trong công cuộc phòng, chống tham nhũng và nó cũng thể hiện sự đồng tình, đoàn kết, toàn đảng toàn dân xoay quanh sự lãnh đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, trực tiếp là của Tổng Bí thư, trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, đưa đất nước ta ngày một phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã lựa chọn, ông Bùi Công Biên chia sẻ thêm.

Theo TTXVN/Báo Tin tức