Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết dành nguồn lực quốc gia và quốc tế cho hòa bình, phát triển và con người

Ngày 6/2, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 77 đã tổ chức phiên họp toàn thể về các ưu tiên của Tổng Thư ký LHQ António Guterres trong năm 2023.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình thế giới nhiều biến động phức tạp, với những thách thức đa chiều từ ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, cạnh tranh nước lớn, xung đột tại nhiều khu vực, tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, tác động của biến đổi khí hậu… Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh trong thời gian tới, cộng đồng quốc tế cần tăng cường phối hợp hành động, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và phòng ngừa, giải quyết xung đột vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Liên quan đến ưu tiên về ứng phó với biến đổi khí hậu và tài chính cho khí hậu, TTK LHQ đánh giá cao Việt Nam và một số nước đã tham gia Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng, xem đây là một trong những sáng kiến hiệu quả nhằm thúc đẩy mục tiêu quan trọng này.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), phát biểu tại phiên họp của ĐHĐ LHQ ngày 6/2/2023.

Tham gia phát biểu tại cuộc họp, đại diện gần 70 quốc gia và các nhóm nước, trong đó có ASEAN, chia sẻ quan tâm của Tổng Thư ký Guterres, đồng thời bày tỏ cam kết sẽ cùng nỗ lực hợp tác nhằm thúc đẩy các tiến trình thảo luận hiện nay thành công, đưa thế giới vượt qua thách thức và bảo đảm tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), phát biểu tại phiên họp ngày 6/2/2023.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, bên cạnh vai trò Phó Chủ tịch ĐHĐ tham gia điều hành phiên họp, đã có phát biểu với tư cách đại diện quốc gia. Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực triển khai SDGs, Chương trình Nghị sự 2030 và các cam kết, ưu tiên toàn cầu khác, thông qua việc tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, nhấn mạnh sự cần thiết dành nguồn lực quốc gia và quốc tế cho hòa bình, phát triển và con người, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường hỗ trợ tài chính và cải tổ hệ thống tài chính quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu và công bằng khí hậu cũng là một lĩnh vực quan trọng cần được chú trọng.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho vai trò, nỗ lực của Tổng Thư ký và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên LHQ.

Theo TTXVN/Báo Tin tức