93 năm ngày thành lập Đảng:

Thực tế phong phú và sinh động đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 3/2, tại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đảng ủy ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, sự kiện đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị và đã thống nhất chung các tổ chức Cộng sản thành một đảng thống nhất. Sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện qua việc chỉ 15 năm sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám tiến tới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh/PV TTXVN tại LB Nga

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, vị thế uy tín đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, thực tế phong phú và sinh động đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã được tôi luyện và xứng đáng là một đảng lãnh đạo, luôn trung thành với truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết Đảng bộ tại LB Nga gồm nhiều tổ chức đa dạng, với số đảng viên đông đảo. Trong năm 2022, các phong trào của Đảng góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, cụ thể là việc làm tốt công tác bảo hộ công dân cũng như công các sơ tán người Việt Nam bị kẹt trong vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine qua hướng LB Nga.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng kêu gọi toàn thể đảng viên Đảng bộ cũng như các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn thử thách, xây dựng đảng, cũng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga, thực hiện tốt những nhiệm vụ nặng nề trong năm 2023, trong đó có công tác nghiên cứu và tham mưu.

Theo TTXVN/Báo Tin tức