Tết về Bác Ái

Em hẹn tết về thăm Bác Ái

Vườn xanh hoa trái nắng xanh nương.

Đồng làng rộn tiếng cười trai gái

Lúa mới mùa thơm lúa ngát hương.

Mênh mông nước biếc hồ Sông Cái

Tưới mát ruộng vườn phía hạ du.

Thôn xóm lúa nho thơm bờ bãi

Mùa vàng no ấm những lời ru.

Miền cao xanh biếc vườn ven sông

Ngọt lịm ngày xuân bưởi ruột hồng.

Mẹ nói Tết này nhiều trái lắm

Khách hàng mua trọn lúc đương bông.

Mai vàng bung cánh sáng tinh khôi

Bác Ái yêu ơi, tết đến rồi.

Bánh tét nhà ai vừa chín tới

Thơm lừng hương nếp mới reo vui!

Thái Sơn Ngọc