Ninh Phước: Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày 16/1, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, huyện Ninh Phước thực hiện 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 9.844 tỷ đồng, tăng trưởng 11,33% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước đạt gần 92 tỷ đồng, vượt 10% chỉ tiêu tỉnh giao... Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

UBND huyện Ninh Phước triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, huyện Ninh Phước đặt ra mục tiêu: Tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh; thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, lấy nông nghiệp công nghê cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới và thực hiện lộ trình xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 11.048 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2022; thu nhập binh quân đầu người 71 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo 1%...