Nắp đậy cống thoát nước bị hỏng, gây nguy hiểm

Trên tuyến Tỉnh lộ 702, đoạn qua địa bàn thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải (Ninh Hải) có một nắp đậy cống thoát nước bị hỏng gây nguy hiểm cho người khi tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng trên, để người dân đi lại được an toàn.

Nắp đậy cống thoát nước bị hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.