Phê duyệt hơn 90 đầu sách lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 và 50 đầu sách lớp 11 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sách giáo khoa mới đa dạng về kiểu cách thu hút học sinh. Ảnh: Lê Vân.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) duyệt 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 của 6 đơn vị biên soạn: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản Thiết bị giáo dục Việt Nam- VEPIC (đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế (liên kết với Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam), Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam VPBOX, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Với lớp 11, có 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị biên soạn: Công ty VEPIC (đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm…

Trong đó, VEPIC có 30/50 đầu sách giáo khoa lớp 11 thuộc danh mục được phê duyệt. Bộ sách của VEPIC mang tên Cánh Diều, gồm các sách giáo khoa và chuyên đề học tập về: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất (Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Đá cầu), Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính, Công nghệ, Công nghệ cơ khí, Công nghệ chăn nuôi, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Theo lộ trình, đến năm học 2023 - 2024, cùng với học sinh lớp 4 và lớp 8, học sinh lớp 11 trên cả nước sẽ được triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Căn cứ vào danh mục sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường.

Theo TTXVN/Báo Tin tức