Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, ngành VHTT&DL đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ đề công tác của ngành. Theo đó, các hoạt động VHTT&DL dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt - việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, với số khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: L.Thi

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành VHTT&DL trong năm 2022, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành VHTT&DL xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.