Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Ngày 5/10, Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 15 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, các ban HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố.

Trong 9 tháng, HĐND tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh cải tiến, đổi mới hoạt động, chỉ đạo xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Triển khai thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề. Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh, chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao. Chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành chặt chẽ kịp thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo cải tiến, thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Uyên Thu

Thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổ chức kịp thời, chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Phối hợp với UBND tỉnh rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp HĐND. Nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định pháp luật. Tăng cường giám sát, khảo sát kiến nghị, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương...

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 9 tháng qua; yêu cầu các ban, tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm đề ra. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng: Rà sát, điều chỉnh, hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế phối hợp 3 bên: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sớm tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, phiên chất vấn và giải trình chuyên đề HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, trong đó lưu ý việc lựa chọn, xác định các vấn đề đưa ra tại buổi tiếp xúc, chất vấn, giải trình sâu sát với đời sống mà cử tri và Nhân dân quan tâm; đồng thời có sự phối hợp tích cực của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Văn phòng và các ban HĐND tỉnh phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quy định chấm điểm, đánh giá hoạt động hằng năm đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm khoa học, thực chất, công bằng. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.