Hố ga nguy hiểm

Trước cửa hàng xăng dầu Bửu Sơn trên đường 21 Tháng 8, thuộc khu vực phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm), có hố ga bị hỏng, rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khi qua khu vực này. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Hố ga bị hỏng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.