Thông báo Lấy ý kiến Nhân dân về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 5-5-2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và căn cứ kết quả cuộc họp ngày 17-8-2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2023. Hiện Sở Y tế (Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Ninh Thuận) đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 11 cá nhân có tên sau:

1. Bà Mai Thị Phương Ngọc, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Sở Y tế, có thâm niên công tác 30 năm. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Y tế công cộng.

2. Ông Phạm Văn Ký, sinh năm 1961, Nguyên Giám đốc Trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng – Côn trùng, có thâm niên công tác 36 năm. Trình độ đào tạo: Kỹ thuật viên trung học, Cử nhân sinh học.

3. Ông Hoàng Lê Anh Dũng, sinh năm 1968, Trưởng khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có thâm niên công tác 30 năm 4 tháng. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - Nội khoa.

4. Ông Trương Văn Linh, sinh năm 1966, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có thâm niên công tác 32 năm 2 tháng. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - Chấn thương chỉnh hình.

5. Ông Phạm Văn Hải, sinh năm 1962, Giám đốc Bệnh viện Mắt, có thâm niên công tác 34 năm. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa I - Nhãn khoa.

6. Ông Thiên Anh Khánh, sinh năm 1968, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, có thâm niên công tác 26 năm. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa I - Y tế công cộng.

7. Ông Phú Anh Quốc, sinh năm 1973, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền, có thâm niên công tác 20 năm 6 tháng. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Chấn thương chỉnh hình.

8. Ông Phạm Phán, sinh năm 1964, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, có thâm niên công tác 34 năm. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Y tế công cộng.

9. Ông Trần Thanh Truyền, sinh năm 1972, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, có thâm niên công tác 25 năm 3 tháng. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - Nội khoa.

10. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, có thâm niên công tác 24 năm. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Y tế công cộng.

11. Ông Bình Phú Dũng, sinh năm 1965, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải, có thâm niên công tác 26 năm. Trình độ đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Y tế công cộng.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Y tế thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Y tế (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi qua địa chỉ email: bachuyen@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.